عمومی | آموزشگاه برق الکترونیک
تکنولوژی smd
smd

نگاهی به تکنولوژی SMD

نگاهی به تکنولوژی SMD تکنولوژی SMD (Surface Mount Device) به معنی ”قطعه نصب سطحی” می باشد. برای ساخت و نصب این قطعات از تکنولوژی SMT

ادامه مطلب