برچسب: کوید 19

چگونه کووید 19 بر بازارهای مختلف تراشه ها تأثیر گذاشته است؟

چگونه کووید 19 بر بازارهای مختلف تراشه ها تأثیر گذاشته است؟ در مقاله حاضر، این موضوع که تولید کنندگان نیمه هادی های مختلف، چگونه طوفان کووید 19 را تحمل کرده اند، بررسی می­شود. با هجوم ویروس کووید 19 در سراسر جهان،…